Tak D:


Jan Casimir Theodorus van MotmanJan Casimir Theodorus werd op 2 april 1819 in Tjiandoer (Preanger) geboren en stierf op 4 decenber 1865 in Tjikoleang. Hij was landheer van Tjikandi Ilir (Bantam) en trouwde op 2 april 1845 met Johanna Maria Louisa (Anna) Quentin, geboren op 23 september 1828 en gestorven op 13 september 1855, dochter van Friedrich Andreas en johanna Adrianna Wilhelmina Abrahamd. Zowel Jan als Anna werden op Djamboe begraven. Aangezien Anna zeer jong stierf (nog geen 27 jaar) werden de kinderen opgenomen in het gezin van zijnbroer Jacob G.Th. (tak C) in Dramaga.

Landheer van Tjikandi Ilir


Net als zijn oudste broer Willem (tak A) is Jan Casimir Theodorus slechts 46 jaar geworden. Hij was landheer van Tjikandi Ilir (Bantam). Van hem is niet zoveel bekend. In een brief van Willem van der Hucht aan zijn broer Jan beschreef deze hem als “…een mijner beste vrienden. Het is een braaf goed mensch, doch hij is nooit in Europa geweest, houdt dit in het oog, gaat dus niet op het uiterlijke af. Ik ben borg voor zijn innerlijke waarde…”

 

Pieter Holle en het koffieland Bolang


Samen met Pieter Holle exploiteerde hij van 1843 tot diens overlijden op 15 augustus 1845 het koffieland Boland, waarbij Pieter zijn management en Jan de grond inbracht. Pieter Holle werd  -als één van de weinige uitzonderingen- na zijn overlijden begraven op de familiebegraafplaats van de familie Van Motman in Djamboe.


Kinderen


Zijn vrouw Anna, die pas 16 jaar was toen zij met hem trouwde, overleed 10 jaar na het huwelijk, vijf dochters en één zoon achterlatend:

  • Johanna A.L. (Jans) 1846  x  Adrianus W. Holle

  • Wilhelmina Th . 1847   x  August F. Verbeek

  • Aldonse 1850   x  Willem L.Holle

  • Catharina S. (Cato) 1851   x  Gustav C.F.W. Mundt

  • Reinieira (Miam) 1853  x  Albertus Holle

  • Casimir J.W. 1853  x Sariama
                               x Tan Kim Nio


Miam en Albert Holle hadden vier kinderen, waarvan drie dochters. De derde zuster, Aldonse, trouwde met een Holle maar deze Holle was geen familie van de andere. Zij verkreeg vergunning zich Quentin van Motman te noemen en schrijven.  Het verhaal gaat, dat één van de zoons (Louis) met een buitenlandse prinses wilde trouwen en om meer indruk op haar te maken verzocht hij de moeder om de naamstoevoeging.

Van de twee overige zusters trouwde Wilhelmina met August Verbeek. Dit huwelijk duurde slechts 4 jaar omdat August tijdens een militaire oefening in de Bila rivier in Noord oost Sumatra verdronk.. En Cato trouwde met Gustav Mundt, die in 1879, na het overlijden van Adriaan Holl, benoemd werd tot administrateur van de theeonderneming Parakan Salak, waarvan hij later eigenaar werd. In 1855 werd hij als opvolger van Albert Holle benoemd tot voorzitter van de Soekaboemische Landbouw Vereeniging.

De enige zoon Casimir trouwde niet, maar had wel twee dochters uit een relatie met de inlandse vrouw Sariama en een zoon en een dochter uit een relatie met de Chinese vrouw Tan Atieh Nio, die alle erkend en gewettigs werden. De zoon Frederik casimir had twee dochters en een zoon casimir, maar diens huwelijk met Ietje Muller bleef kinderloos.

Uit een latere relatie van Jan Casimir Theodoor met de Chinese vrouw Tan Kim Nio werden nog twee kinderen geboren, een dochter Mien, die met haar neef Cornelis Johan Fredrik (tak B3) trouwde en een zoon Jan, die met zijn latere vrouw Margaretha de Haan bij hun oom Piet (takE) was opgegroeid. Zij hadden twee dochters en een zoon Cornelis die wel tweemaal huwde en een dochter kreeg doch geen zoon. Tak D was daardoor uitgestorven.

 Van Anna is weinig bekend. Van haar vader, Frits Quentin, weten we, dat hij samen met 53 andere leden van de vrijmetselaarsloge “La Vertueuse”en “La Fidèle Sincérite”in 1837 in Batavia de samengevoegde loge “De Ster in het Oosten”oprichtte.
Na Anna’s dood gingen de kinderen naar hun oom Jacob en tante Aldonse (takC)op dramaga. Daar groeiden ze op en trouwden ze. Op de oudste na huwden de dochters bijna allemaal toen ze ongeveer 20 jaar waren. Jans de oudste dochter, trouwde toen ze 25 jaar was, vermoedelijk omdat ze een taak had bij de opvoeding van haar jongere zusjes. Jans en haar zeven jaar jongere zuster  Miam trouwden beiden met zoons van Pieter Holle en Alexandrine van der Hucht, respectievelijk met Adriaan en Albert. Adriaan enAlbert stierven betrekkelijk jong. Jans en Miam werden dus op 33 respectievelijk 31 jaar weduwe en verhuisden naar Nederland.  


Jan Casimir Theodorus van Motman (1819 -1865)

Stamvader Tak D


Landheer van Tjikandi Ilir (Bantam)

Exploiteerde samen met Pieter Holle koffieland Bolang

Tak A: Willem Tak B: Frederik  Tak C: Jacob Tak D: Jan Tak E: Pieter