Familierëunie Kumpulan 2007

Kumpulan 13 Mei 2007


Met presentatie van familieboek


De kumpulan van 13 mei j.l. was een groot succes, ondanks het feit dat het boek over de familie op die dag nog niet gereed was. Alle takken waren vertegenwoordigd : van de 118 aanwezigen waren er 8 van tak A, 37 van tak B, 54 van tak C, 15 van tak D en 4 van tak E. Dank zij de aanwezigheid van de reporter Vivian van de Loo kwam er een aardig artikel in Het Indisch Maandblad MOESSON van juli. De daarin genoemde dame in roze overgooier heet Tilly van Motman (tak B5), en zij was met haar 87 jaren waarschijnlijk de oudste aanwezige op de kumpulan.


Artikel Vivian van Loo in Koepoeland in Moesson

Kumpulan 2007

Kumpulan 2008

Kumpulan 2009

Kumpulan 2010

Kumpulan 2011