Stamboom raadplegen


U vindt hier de stamboom van onze familie, van ca. 1600 tot heden. Het zijn schematische overzichten, die ook in het boek De Familie Van Motman 1600-2006 staan. Binnenkort worden ze vervangen door de overzichten uit de herziene uitgave van het boek, die de gegevens tot en met 2023 bevat.

Wilt u melding maken van een familiegebeurtenis, zoals:
- een geboorte,
- een overlijden,
- huwelijk, samenwonen of scheiding,

dan kunt u een mail sturen naar info@familievanmotman.nl. Graag met de volledige gegevens:
- voornaam of voornamen en achternaam,
- plaats en datum, - ook van de partner.

Een foto is ook welkom. Deze gegevens zullen te zijner tijd worden opgenomen in een supplement bij het familieboek, of uiteindelijk in een nieuwe uitgave. Aanvullingen en/of correcties zijn uiteraard ook welkom!

  • Tak 1600

  • Tak A

  • Tak B
  • Tak B1
  • Tak B2
  • Tak B3
  • Tak B4
  • Tak B5

  • Tak C

  • Tak D

  • Tak E