Nieuwsbrief van de Stichting Van Motman FamilieArchiefDe Dramaga Kroniek


Vanaf 2007 hebben wij, met enige regelmaat, nieuwsbrieven doen uitgaan aan donateurs van onze familiestichting onder de naam “Dramaga Kroniek”. Deze naam appelleert aan de gemeenschap-

pelijke plek in de herinnering van vele Van Motmannen, het landgoed Dramaga in Indonesië.

Naast vaste rubrieken, zoals aanvullingen op het familieboek “De familie Van Motman 1600 – 2006”, bevatten deze nieuwsbrieven ook artikelen over de familiegeschiedenis en wordt u op de hoogte gehouden over de activiteiten van onze stichting. Deze oude nummers zijn hier nu ook digitaal beschikbaar gemaakt, als pdf-bestanden.


Lees de Kronieken


Colofon


Uitgave: Stichting Van Motman Familiearchief

Oplage: verspreid per e-mail en in gedrukte vorm in totaal 150 stuks

Redactie: Constant, Marcel, Tim en Freek van Motman


Redactieadres:

Lageland 5

8051 HH, Hattem

freekvanmotman@gmail.com


Stichting

Van Motman

FamilieArchief