Doelstellingen Stichting Van Motman FamilieArchiefOnze familiestichting werd opgericht op 27 januari  2004 te Amstelveen.

Als logo van de stichting wordt de beeltenis van Gerrit Willem Casimir van Motman (1773-1821) gevoerd, de stamvader van de Indische tak van onze familie.


De in de statuten van de Stichting Van Motman Familiearchief vastgelegde doelstellingen zijn:

  • het opzetten, conserveren en beheren van het familiearchief t.b.v. het Rijksarchief te Den Haag;
   • het uitgeven van publicaties;
   • het opzetten en beheren van een eigen website;
   • het regelmatig organiseren van bijeenkomsten;
   • het in stand houden van een tastbare herinnering van het verblijf van de familie in Indonesië.


Wij willen deze doelstellingen bereiken door:

  • het verzamelen en beheren van archiefstukken en voorwerpen betreffende onze familie;
   • het stimuleren van onderzoek naar de familiegeschiedenis;
   •  de publicatie van onze Nieuwsbrief en het onderhouden van deze website;
   • het met enige regelmaat organiseren van familiereünies


De Stichting Van Motman Familiearchief
KvK Amsterdam 34202250
KNAB-bank rekeningnummer: NL06 KNAB 0729 5759 85


E-mail: info@familievanmotman.nl


Stichting

Van Motman

FamilieArchief