Familieboek: De Familie Van MotmanHet  boek “De familie van Motman 1600-2006” van Constant R. van Motman bevat de levendige geschiedenis van het geslacht Van Motman.  De voornaamste bronnen van dit boek zijn eerder verschenen genealogieën, diverse archieven, oude brieven en foto’s uit familiebezit, oude dagbladen en tijdschriften.  Constant heeft na het overlijden van zijn broer  in 1993 het genealogisch werk van zijn broer,  zijn vader, en zijn grootvader en diens broer voortgezet. Constant heeft er naar gestreefd om alles wat er bekend was over de familie Van Motman bij elkaar te brengen. Daarbij is hij afgeweken van de traditie om van de levende personen niet meer dan de kale genealogische gegevens te vermelden. Bij de vrouwelijke familieleden is hij niet verder gegaan dan de derde generatie. Het is een rijk geïllustreerd boek geworden.  Aanvullingen op de genealogische gegevens zijn en worden verwerkt in de diverse nieuwsbrieven.

Het familieboek is momenteel helaas uitverkocht!

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de schrijver: motmancrvan@gmail.com


Inhoudsopgave


Voorwoord

Inleiding
1. Herkomst van de familie
2. Familiewapen
3. Familieoverzicht
4. Gerrit Willem Casimir
5. De Vijf Takken
6. Tak A
7. Tak B
8. Tak C
9. Tak D
10. Tak E
11. De Van Motman Landen
12 Familiebegraafplaats
Bronnen en Literatuur
Afkortingen en  Maten
R egister

Auteur: Constant R. van Motman
Ontwerp omslag: Jim van Motman
Typografie: Taco Cramer
Uitgave Stichting Van Motman Familiearchief
ISBN 978-90-811897-1-2