Familie van Motman

Doelstellingen Stichting Van Motman FamilieArchiefOnze familiestichting werd opgericht op 27 januari  2004 te Amstelveen.

Als logo van de stichting wordt de beeltenis van Gerrit Willem Casimir van Motman (1773-1821) gevoerd, de stamvader van de Indische tak van onze familie.


De in de statuten van de Stichting Van Motman Familiearchief vastgelegde doelstellingen zijn:

  • het opzetten, conserveren en beheren van het familiearchief t.b.v. het Rijksarchief te Den Haag;
   • het uitgeven van publicaties;
   • het opzetten en beheren van een eigen website;
   • het regelmatig organiseren van bijeenkomsten;
   • het in stand houden van een tastbare herinnering van het verblijf van de familie in Indonesië.


Wij willen deze doelstellingen bereiken door:

  • het verzamelen en beheren van archiefstukken en voorwerpen betreffende onze familie;
   • het stimuleren van onderzoek naar de familiegeschiedenis;
   •  de publicatie van onze Nieuwsbrief en het onderhouden van deze website;
   • het met enige regelmaat organiseren van familiereünies


De Stichting Van Motman Familiearchief
KvK Amsterdam 34202250
KNAB-bank rekeningnummer: NL06 KNAB 0729 5759 85


E-mail: info@familievanmotman.nl


Stichting

Van Motman

FamilieArchief